Erzurum

Atatürk Üniversitesi

5 Haziran Çevre Günü Etkinlikleri

5 Haziran Çevre Günü Etkinlikleri, ülkemizde ilan edilen Türkiye Çevre Haftası kapsamında Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğünün iş birliğinde düzenlenmiştir. Etkinliklerde Atatürk Üniversitesi İklim Elçisi olarak ben de 2021 yılının son yarısında TBMM’de imzalanarak taraf olunan Paris Anlaşması, Paris Analşması akabinde atılan adımlar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İklim Elçileri Hareketi hakkında bilgi ve tecrübelerimi paylaştım.

Detaylar
Atatürk Üniversitesi

Sıfır Atık Çalıştayı

Çalıştay, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Sıfır Atık Kulübü tarafından düzenlendi. Etkinlik ile ülkemizin gençlerine sıfır atık yaklaşımı hakkında farkındalık kazandırmak amaçlanmıştır.Çalıştayda; sıfır atık, geri dönüşümde uygulanan adımlar, atıklarla yapılan sanatsal çalışmalar, karbon salımını azaltmak için yapılması gerekenler vb. konulara yer verildi.

Detaylar
Atatürk Üniversitesi

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Semineri

Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu öğrencilerine küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında bir seminer düzenledik. Semimnere katılım oldukça yüksek oldu. Geçlerin konu hakkındaki bilgi ve alakaları yüksek; çözüm önerileri ise etkileyiciydi.

Detaylar
Atatürk Üniversitesi

Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Bilgilendirme ve Katılım Toplantısı

Atatürk Üniversitesinde yer alan, çevre-iklim konularında çalışmalar yürüten tüm öğrenci kulüplerimizin temsilcileri (Kulüp danışmanları- Kulüp başkanları ve başkan yardımcıları) ve sivil toplum kuruluşlarımız (Genç TEMA, Genç YEŞİLAY) ile beraber bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. 10 öğrenci kulübü ve iki sivil toplum kuruluşunun katılım gösterdiği bu toplantıda İklim Elçiliği, misyonu ve yapılan çalışmalar hakkında da katılımcıları bilgilendirdim. Ardından üniversitemiz içerisinde tüm kulüplerimizin ortak ve birliktelik içerisinde çalışabileceği bir portal oluşturduk.

Detaylar
Atatürk Üniversitesi

Sürdürülebilir Çevre Projeleri Toplantısı

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesinden değerli hocalarımızın eşliğinde sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili çeşitli konularda proje toplantıları gerçekleştirdik.

Detaylar
Atatürk Üniversitesi

Radio Üniversite: Akademik Bakış Söyleşisi

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Radio Üniversitede (102.0) bir söyleşi programı gerçekleştirdik. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilimdalından Arş. Gör. Samet Candar’ın program yapımcısı olduğu Akademik Bakış programında Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Müdürü ve Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Ceylan ile birlikte Küresel ısınma, Radikal İklim Değişikliği ve Türkiye’deki sonuçları ile İklim Elçiliğini konuştuk.

Detaylar
Atatürk Üniversitesi

Karbon Yönetimi ve İklim Değişikliği Söyleşisi

Karbon Yönetimi ve İklim Değişikliği Söyleşisi, Atatürk Üniversitesi çevre sorunları uygulama ve araştırma merkezi tarafından düzenlenmiştir. Söyleşiye alanında uzman kişiler katıldı ve karbon salımı, dengelenmesi ve iklim değişikliği dünyasındaki önemi hakkında bilgi verildi.

Detaylar
Atatürk Üniversitesi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İklim Değişikliği Eğitimi

Erzurum’da yer alan köy okullarında sürdürülebilir kalkınma amaçları ve iklim değişikliği konusunda bilgilendirme eğitimi düzenledik. Öğrencilerle Dünyanın Geleceği Oyunu oynadık ve onlarla birlikte iklim değişikliğini yeniden düşündük. Eğitim Atatürk Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Emre ÇOMAKLI ile birlikte gerçekleştirildi.

Detaylar
Erzurum Teknik Üniversitesi

Sıfır Atık Çalıştayı

Çalıştay, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Sıfır Atık Kulübü tarafından düzenlendi. Etkinlik ile ülkemizin gençlerine sıfır atık yaklaşımı hakkında farkındalık kazandırmak amaçlanmıştır.Çalıştayda; sıfır atık, geri dönüşümde uygulanan adımlar, atıklarla yapılan sanatsal çalışmalar, karbon salımını azaltmak için yapılması gerekenler vb. konulara yer verildi. Çalıştay kapsamında oluşturulan gruplarda iklim elçisi olarak sunum yaptım.

Detaylar
Erzurum Teknik Üniversitesi

Sürdürülebilir Yarınlar için Bugünden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerine Nesiller Arası Diyalog

Sürdürülebilir Yarınlar için Bugünden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerine Nesiller Arası Diyalog” adlı etkinlik, Türkiye’deki Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları tarafından iklim krizine ve krizin kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkisine dikkat çekmek amacıyla düzenlenmiştir. Etkinlikte gençler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri bir araya getirilmiştir. Genç panelistler arasında yer aldığım etkinlikte iklim adaletini, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkisini, iklimle mücadelede kadınların ve kız çocuklarının rolünü ve liderliğini tartıştık. Böylece genç bir İklim Elçisi olarak bakış açımı katılımcılara anlatma fırsatı edindim ve sosyal farkındalık oluşturmaya destek oldum.

Detaylar