Çankırı

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Gizli Afet “Erozyon”

Gizli Afet “Erozyon” seminerinde katılımcıları erozyon hakkında bilgilendirerek erozyona neden olan doğal ve beşeri nedenler hakkında bilinç kazanmalarını sağlamak, olabildiğince erozyona neden olacak faaliyetlerden kaçınmalarına yardımcı olacak önerileri onlarla paylaşmak hedeflenmiştir. Bu seminer sonucunda katılımcıların erozyon hakkındaki farkındalığının artmış olması ve erozyona neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınmas beklenmektedir.

Detaylar
Çankırı Karatekin Üniversitesi

21 Mart Dünya Ormancılık Günü

Ağaç dikimi etkinliğinde toprağın, ağacın, suyun kısaca doğanın çok değerli olduğunu anlama ve anlatma amacı güdüldü.

Detaylar